Beeld & Geluid

Dit is geen echt klankschalen concert, maar de laatste twee minuten van een drie minuten durend ‘mini-optreden’. In de zaal zitten 400 pubers, leerlingen van de performer. En hij krijgt ze stil!