Plantactie voedselmoerasbos Den Haag

Via het Permacultuurcentrum Den HaagEetbaar Park kwamen we op het spoor van de aanleg van een Voedselmoerasbos. Het is een pilot voor het westelijk veenwijdegebied.

klik voor het filmpje op de facebookpagina

De actie voor het Voedselmoerasbos accepteert momenteel donaties. Uit de opbrengst van de meest recente workshop doe ik graag een donatie.

Veenwijdegebied: natte bodem, natte voeten

De uitdaging zit ‘m in het gebruik van de bodem voor voedselproductie zonder de bodem zelf te laten dalen. Die daling zien we al jaren doordat de zware machines van de landbouw vereisen dat het waterpeil laag is. Met het lage waterpeil trekken we zoveel water uit de bodem, dat deze gaat dalen.

De enorme veenbranden in Griendsveen / Mariapeel van 2020 zijn ook veroorzaakt door uitdroging van het veen. Gelukkig wordt er nu hard aan gewerkt om het gebied natter te krijgen. Dat valt nog niet mee, want de technische en organisatorische infra is al tientallen jaren gericht op het wegpompen van water.